Zacznij tutaj

źródło: https://gratisography.com

(nie)poradnik.it to serwis dla:

  • firmowych i domowych informatyków zmagających się z użytkownikami,
  • użytkowników zmagających się z informatykami i systemami IT czy bardziej ogólnie technologią, w domu, firmie, na uczelni, managerów – zarówno działów IT jak i komórek będących „klientami”

wśród treści jakie znajdą się na stronie znajdziecie między innymi

  • opisy najlepszych i najgorszych praktyk IT jakie spotyka się w domu i firmie,
  • wywiady z ciekawymi ludźmi,
  • przypadki ciekawych wdrożeń,
  • recenzje aplikacji i systemów,
  • porady dotyczące codziennej pracy z technologiami,
  • doniesienia prasowe